Wiele osób jest przekonanych o tym, że woda w naszych studniach jest czysta. Niestety najczęściej nie jest to prawdą. W wodzie żyje wiele mikroorganizmów, często znajdują się w niej także zanieczyszczenia – dotyczy to także wody wodociągowej.

Sanepid alarmuje, że na terenie naszego powiatu jakość wody w ostatnich czasach spadła. Mogą w niej znajdować się drobnoustroje, które zaszkodzą naszemu zdrowiu.

Najbardziej narażone na zakażenie bakteriami są studnie płytkie (ale uwaga na mikrobiologiczne zakażenie, na które narażone są także studnie głębinowe!). Aby chronić zdrowie i swoich bliskich warto dokonać dezynfekcji studni. Dezynfekcja wody oznacza usuwanie lub zniszczenie mikroorganizmów chorobotwórczych, co hamuje ich wzrost oraz reprodukcję. Specjaliści wskazują nam metody chemiczne (wykorzystujące ozon, nadmanganian potasu, czy też określone związki chloru - np. podchloryn sodu, dwutlenek chloru, chlor gazowy, chloraminy, wapno) i fizyczne (gotowanie, ultradźwięki – stosowane w przemyśle farmaceutycznym, promieniowanie ultrafioletowe).

Jedną z przyczyn zanieczyszczanie wody jest umiejscowienie studni w pobliżu szamba, którego zbiornik może być nieszczelny! Warto także zwracać uwagę na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Badanie wody pod kątem wszystkich mikroorganizmów chorobotwórczych jest bardzo kosztowne i czasochłonne. W analizie mikrobiologicznej oznacza się zazwyczaj organizmy wskaźnikowe. Badania mikrobiologiczne wody określają ogólną ilość mikroorganizmów w wodzie, ale także obecność mikroorganizmów, które mogą powodować bardzo poważne choroby a nawet śmierć: np. bakterie Lagionelli dla wody podgrzewanej, bakterie grupy coli jak Escherichia coli i Enterekoki, czy też bakterie mikroflory jelitowej jak Clostridium perfringenes (łącznie z przetrwalnikami).

Gdy okaże się, że w naszej wodzie obecne są bakterie, a chcemy z niej w pełni korzystać konieczna jest dezynfekcja wody. Można taki proces przeprowadzić na kilka sposobów, z których najprostszym i najtańszym jest przechlorowanie studni. Chlorowanie polega na wprowadzaniu do studni odpowiedniej dawki (zależnej od ilości wody, jej jakości oraz samego rodzaju zastosowanego środka) czynnika chlorującego. Proces ten możemy wykonać samodzielnie lub zlecić to wykwalifikowanej firmie.

Po dostarczeniu chloru do studni należy odkręcić także ujęcia wody, aby procesowi poddana została cała instalacja wodna. Tak przechorowaną studnie oraz instalację wodną warto zostawić mniej więcej na 12 godzin. Po tym czasie należy wypompowywać wodę ze studni do czasu zaniku charakterystycznego zapachu chloru. Jeśli mamy możliwość warto jednak przed skorzystaniem z wody przebadać ją na obecność bakterii i wolnego chloru.

W wielu przypadkach chlorowanie rozwiązuje problem. Zdarza się jednak, że rozwiązanie to tylko chwilowe i po pewnym czasie problem nawraca. W takim przypadku należy rozważyć inny sposób dezynfekcjiwody.

Przed podjęciem działań w celu dezynfekcji warto, a nawet trzeba skorzystać z pomocy specjalisty!