Pomimo licznych akcji i kampanii społecznych nadal zdarzają się kierowcy, którzy wsiadają za kierownicę po tym, jak wcześniej spożywali alkohol. Po raz kolejny przypominamy, że kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Ważne jest również to, że wsiadając za kierownicę, po tym jak wcześniej spożywaliśmy alkohol ryzykujemy życie swoje, ale i innych uczestników ruchu drogowego.