Zajmowanie się domem i dzieckiem nie jest urlopem, lecz ciężką, codzienną pracą. Dlatego autorzy petycji domagają się zmiany nazewnictwa.