To hasło cyklu spotkań prowadzonych przez żywieckich policjantów z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tematem przewodnim prelekcji są zagrożenia w internecie. W czasie spotkań stróże prawa omawiają również sposoby, jak chronić się przed takimi zachowaniami oraz jakie konsekwencje prawne grożą osobą, które przejawiają cyberprzemoc.