13 września br. Powiat Żywiecki podpisał umowy na realizację zadań polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w ramach modernizacji sieci dróg Powiatu Żywieckiego realizowanego przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.