Śląscy policjanci przeprowadzili wczoraj na terenie województwa działania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie akcji mundurowi ujawnili ponad 1940 wykroczeń kierowców, w tym ponad 1436 tych szczególnie niebezpiecznych, bo popełnionych na przejściu dla pieszych, bądź w jego rejonie. Policjanci zwracali też uwagę na samych pieszych i odnotowali 621 wykroczeń.