Są w Polsce takie gminy, gdzie nie trzeba płacić podatku za posiadanie psa. Niezależnie od tego, jaką decyzję w tej sprawie podejmie rada gminy, są też tacy właściciele czworonogów, którzy mocą przepisów od lat są zwolnieni z tego obowiązku.

Mówi o tym art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 poz.849 ze zm.). Ustawodawca stwierdził tam, że właściciele psów, którzy są członkami personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych nie muszą płacić ,,psiego,, podatku, ale pod warunkiem, że nie są obywatelami Polski i nie mieszkają tu na stałe.

Z opłaty za posiadanie psa są też zwolnione osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale mogą one mieć tylko jednego zwierzaka. Naturalnie, niepełnosprawny zapłaci też za psa asystującego. Ponadto, z opłat za psy są zwolnione osoby, które ukończyły 65 lat, prowadza samodzielnie gospodarstwo domowe i mają jednego psa. Natomiast rolnicy, którzy płacą podatek rolny mogą mieć ,,za darmo" nawet dwa psy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 poz.849 ze zm.)