W Lipowej 18 par zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Sali OSP Lipowa, w której od niedawna aktywnie działa Spółdzielnia Socjalna „Śliwkowa Lipowa” i to wlania ona przygotowała poczęstunek dla gości.

„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:   z nich zaś największa jest miłość."
Fragment biblijnego 1 Listu do Koryntian św. Pawła z Tarsu   (1 Kor 13,1-13).

„Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać.  50 lat temu przysięgaliście sobie miłość na dobre i na złe. Przysięgi tej dotrzymaliście.” – tymi słowami Wójt Gminy Lipowa  - Pan Jan Góra - powitał specjalnych gości przybyłych do remizy OSP w Lipowej (która jest obecnie siedzibą Spółdzielni Socjalnej „Śliwkowa Lipowa”) na uroczystość wręczenia Medali  „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” .

Złote Gody – to niezwykłe wydarzenie,  wyjątkowe święto, które obchodzi się po 50-ciu latach wspólnego pożycia małżeńskiego.  Wspólne pół wieku  to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.
Warte przypomnienia są słowa z wiersza pt. „Ocalić od zapomnienia”, K.I. Gałczyńskiego
„…Bo naprawdę macie w swoim życiu,
tyle razem dróg przebytych,
tyle ścieżek wydeptanych,
tyle deszczów, tyle śniegów…
tyle listów, tyle rozstań , ciężkich godzin w miejscach wielu
i ten upór żeby powstać i znów iść do celu.
Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień , wspólnych dążeń…”

        Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem, za wychowanie dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za cierpienia, łzy, radości, za każdy siwy włos na ich skroni Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Aktu dekoracji dokonał  Wójt Gminy Lipowa - Pan Jan Góra w asyście Wiceprzewodniczących Rady Gminy – Pani Katarzyny Skrzypek i Pana Czesława Miklusiak oraz Sekretarza Gminy – Pani Jolanty Pryszcz.

       Wręczając medale Dostojnym Jubilatom, Wójt złożył Im gratulacje i wyrazy uznania za dochowanie wierności małżeńskiej oraz najlepsze życzenia na przyszłość. Życzył Jubilatom - zdrowia i wszelkiej pomyślności, aby nadal towarzyszyła Im miłość, zrozumienie, prawdziwa i nierozerwalna przyjaźń wzajemna. Aby nie opuszczało Ich zdrowie i otaczała Ich atmosfera życzliwości, troski a także należnego szacunku.

      Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, przy lampce schłodzonego szampana i słodkim poczęstunku, a piękne kwiaty oraz ciepłe i serdeczne słowa zaproszonych gości podkreślały rangę tego dnia. 

Wśród par, które 50 lat temu stanęły na ślubnym kobiercu byli:
Z Lipowej: Państwo Roman i Julia Binda, Kazimierz i Halina Błaszczak, Andrzej  i Zofia Jakubiec, Józef i Janina Jasek, Bronisław i Zofia Kawalec, Adam i Maria Konior, Jan i Barbara Napierała, Stanisław  i Maria Pokusa, Horst i Maria Szałaj oraz Leopold i Joanna Wisła. 

Z Leśnej:  Państwo Bolesław i Anna Biernat,  Edward i Zofia Jakubiec, Zbigniew i Maria Kalisiewicz oraz Henryk i Czesława Moroń. 
Z Siennej:  Państwo Antoni i Stanisława Januła. 
Z Twardorzeczki: Państwo Edward i Anna Jakubiec,  Stanisław i Wanda Kowalscy oraz Mieczysław i Janina Pawlus. 

I.T.