Aktywnie między innymi spędzili czas uczestnicy Światowych Dni Młodzieży przebywający w naszych placówkach, oprócz atrakcji turystycznych miał miejsce wolontariat.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym gościła grupa z Hiszpanii, którzy w ramach dobrych uczynków przed Światowymi Dniami Młodzieży w ramach wolontariatu włączyli się w „Akcję Farba”, wzięli również udział w pracach ogrodniczych oraz przy montażu ogrodzenia.

W ramach Światowych Dni Młodzieży w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Moszczanicy przebywała grupa młodzieży z Nowosybirska. Oprócz zwiedzania atrakcji turystycznych w Powiecie Żywieckim goście z Rosji zwiedzili Dwór Kępińskich oraz szkołę, jeździli konno, oraz spotkali się z młodzieżą z Moszczanicy.