Gdy na dworze zimo , sezon grzewczy w pełni. Niestety wówczas częstym awariom ulega centralne ogrzewanie. Zapowietrzone kaloryfery czy niedrożne rury. Naprawa ich wymaga ogromnego nakładu pracy , wszystko dlatego, że hydraulicy usuwając usterki , spędzają wiele godzin na ich naprawie. W przypadku remontu lub niespodziewanej awarii części instalacji grzewczej rozsądnym rozwiązaniem jest zamrożenie rur – to skuteczna i szybka metoda, której zastosowanie nie wiąże się z koniecznością opróżniania całej instalacji. Proces zamrażania można przeprowadzać na rurach miedzianych, jak i wykonanych z innych metali o dowolnej średnicy, zarówno te bardzo szerokie jak i wąskie.

Jak przebiega proces zamrażania rur


Polega na stworzeniu w ich wnętrzu czopa lodowego, który skutecznie zatrzymuje przepływ wody, nawet przy dużym ciśnieniu. Dzięki czemu grzejnik można zdemontować i zamontować nowy, w bezpieczny sposób i bez konieczności odcinania wody. Podczas formowania wtyczki z wykorzystaniem aerozolu, następuje parowanie płaszcza izolującego umieszczonego wokół rury, z lotnej cieczy bezpośrednio do. W praktyce oznacza to, że podczas trwania procesu zamrażania lotna ciecz ucieka i aerozol musi być wymieniany lub uzupełniany. Chłodziarka zapewnia zamknięty obieg i tym samym ciecz nie zostaje utracona.
Pompa z silnikiem elektrycznym, kompresuje ciecz w postaci gazu i kierując ją do wymiennika ciepła, gdzie następuje jej schłodzenie do postaci płynnej. Zawór wchodzący w skład maszyny kontroluje przepływ cieczy do elementu głównego zamrażarki umieszczonego na rurze.
Kiedy maszyna do zamrażania rur pracuje, zawór się otwiera i ciecz przepływa przez rurkę kapilarną do elementu głównego maszyny zamrażającej.

O czym warto pamiętać decydując się na zamrażanie rur?


Planując wymianę kaloryferów poprzez zamrażanie rur pomyślmy o sprawdzeniu zaworów termostatycznych), wszystko dlatego, że w sezonie grzewczym, wymieniając grzejnik przynajmniej na jego zasilaniu musi być zawór odcinający. Kiedy natomiast zawór termostatyczny jest nieszczelny i przepuszcza, wtedy, jeśli woda w układzie jest ciepła zamrożenie rury może być niemożliwe. W momencie, kiedy zdecydujemy się na wymianę grzejnika metodą zamrażania rur, należy pamiętać, że w niektórych przypadkach założenie głowic na gałązki kaloryfera będzie wymagało kucia w ścianie. Wszystko po to by zapewnić wystarczającą ilości miejsca dla urządzenia zamrażającego.
W sytuacjach, kiedy rura na zasilaniu i powrocie grzejnika jest zbyt krótka i nie posiada odcinka prostego, wykonanie zamrażania rur nie jest możliwe. Uniemożliwiając jej zamrożenie. Kiedy podejmiemy decyzję o wymianie starych grzejników na nowe, taka decyzja będzie się wiązać z uzyskaniem zgody zarządcy budynku lub wspólnoty mieszkaniowej.

Artykuł powstał we współpracy z Jerzym Hojdą – hydraulikiem z Warszawy.