Wracasz do swojego zaparkowanego samochodu i zamiast spokojnie nim odjechać, zastajesz puste miejsce? Policja, jak i również Straż Miejska w określonych okolicznościach mają uprawnienia do odholowania Twojego pojazdu, oczywiście na Twój koszt.

Odholowania swojego pojazdu możesz spodziewać się, gdy zostawisz go zaparkowanego w miejscu ewidentnie zabronionym, a także stwarzając spore utrudnienie dla ruchu drogowego. Po pojazd na parking będziesz musiał udać się również, gdy stał się potencjalnym niebezpieczeństwem w ruchu drogowym.

Zostawienie samochodu na miejscu parkingowym przeznaczonym dla niepełnosprawnych, przy braku odpowiednich uprawnień lub też w miejscu, w którym został postawiony znak informujący o odholowaniu. Do odholowania może być przeznaczony samochód bez ważnej polisy OC, a także rażącym stanie technicznym, który może stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym. Odholowany może być również pojazd, który utrudnia przeprowadzenie akcji ratowniczej. Pojazd, który jest pozostawiony sam sobie i brak zainteresowania ze strony właściciela, może zostać uznany za porzucony lub bez przypisanego właściciela. Taki pojazd również swoje miejsce znajdzie na parkingu policyjnym lub Straży Miejskiej.

Czy można uniknąć odholowania pojazdu, a także kosztów związanych z tym procederem? Idąc tropem przepisów, odholowanie pojazdu nie będzie wymagane, jeśli wszystkie okoliczności przemawiające za uznaniem odholowania za jedyne rozwiązania, szybko się rozstrzygną. Najłatwiej jest to wytłumaczyć, poprzez pojawienie się właściciela pojazdu, który przestawi go w dozwolone miejsce. Jednak i tak pomimo wykazania dobrej woli, należy liczyć się z mandatem za złe parkowanie.