Gimnazjum w Twardorzeczce, co roku wygrywa sportową klasyfikację generalną w Powiecie Żywieckim, również wyniki w olimpiadach przedmiotowych stawiają tą szkołę bardzo wysoko. Teraz szkoły podstawowe Gminy Lipowa postawiły wysoko poprzeczkę w teście sprawdzającym wiedzę na koniec szóstej klasy. W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Lipowa uzyskała najlepszy wynik w Powiecie Żywieckim ze sprawdzianu dla klas szóstych.

W roku szkolnym 2015/2016 Gmina Lipowa uzyskała najlepszy wynik w Powiecie Żywieckim ze sprawdzianu dla klas szóstych.
5 kwietnia 2016 roku po raz piętnasty przeprowadzono sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Obejmował on wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody. Od roku szkolnego 2014/2015 sprawdzian składa się z dwóch części:
- część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki,
- część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego.


Tabela. Średnie wyniki uczniów w powiecie żywieckim
              
Dane źródłowe :http://oke.jaworzno.pl/wyniki/sprawdzian/2016_sprawdzian_informacje.pdf

Powiat

Gmina

Wynik ogólny

(Część 1)

 

 

Język polski

 

 

matematyka

Język angielski

(Część 2)

Żywiecki

 

61,83

71,21

51,94

69,30

 

Czernichów

59,66

69,11

49,64

69,50

 

Gilowice

65,55

73,02

57,45

72,96

 

Jeleśnia

55,99

67,18

44,21

67,42

 

Koszarawa

59,85

68,65

50,58

71,42

 

Lipowa

69,41

76,18

62,20

73,16

 

Łękawica

67,31

73,89

60,22

71,44

 

Łodygowice

59,44

68,35

50,07

71,82

 

Milówka

60,48

69,53

50,89

65,33

 

Radziechowy-Wieprz

60,14

70,17

49,58

68,29

 

Rajcza

59,26

71,21

46,79

64,21

 

Ślemień

63,51

70,43

56,14

72,71

 

Świnna

60,06

70,57

49,03

69,15

 

Ujsoły

66,72

73,61

59,31

62,83

 

Węgierska Górka

63,93

75,43

51,88

68,88

 

Żywiec

62,73

71,38

53,60

70,52